Slovenská kvalita / moderný design

Doručenie a montáž

Rýchle doručenie a bezplatné zostavenie produktu v pohodlí Vášho domova.

Kvalitné materiály

Naše produkty sú vyrobené z ekologických materiálov najvyššej kvality.

Záruka

5 ročná záruka na všetky produkty spoločnosti ironbed s.r.o.

Všeobecné ustanoveniaPrevádzkovateľ ironbed s.r.o vyhlasuje, že postupuje a má spracovanú bezpečnostnú dokumentáciu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zamestnanci spoločnosti ironbed s.r.o, Turnianska 3, Petržalka, 851 07 Bratislava, Slovenská Republika, ktorí pracujú s osobnými údajmi sú písomne poučení a poverení na prácu s osobnými údajmi. Zároveň sú si vedomí dôležitosti dodržiavania pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi.

Spoločnosť ironbed s.r.o dbá dôraz na bezpečnosť osobných dát, ktoré nám poskytujete. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na záväznosť ich spracovania. K údajom, ktoré sme od Vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a taktiež ich nepredávame ďalším subjektom na spracovanie bez Vášho súhlasu, pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo pokiaľ sa nejedná o prípad ochrany našich právnych záujmov. Taktiež spoločnosť ironbed s.r.o čestne prehlasuje, že neposkytuje nadobudnuté informácie ani žiadnym subjektom tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.
V prípade, že navštívite naše webové stránky a prechádzate ich, spracovávame nasledovné protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patrí:

  • - IP adresa
  • - otváraná stránka nášho webu
  • - identifikácia Vášho prehliadača

 

Naše webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú Vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačného systému, z ktorého ste sa na naše webové stránky prihlásili. Všetky tieto informácie využívame pre marketingové účely, pre účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a taktiež aj pre účely právnej ochrany.

V prípade návštevy našej webovej stránky, ste informovaní, že využívame technológie k zhromažďovaniu a ukladaniu informácií pomocou súborov cookie do Vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielame a môžete ich zo svojho prehliadača odstrániť, prípadne ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne Vaše osobné údaje avšak bež týchto súborov nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.

 Reklamačný poriadok (súbor pdf)
  Všeobecné obchodné podmienky (súbor pdf)